Pakubox

Jakość

Nasza firma posiada certyfikat FSC. Nasze produkty wykonywane są zgodnie z wymogami UE, tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z dnia 20 grudnia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.